banner

CÁC TÁC GIẢ TRONG TẠP CHÍ

TIỂU SỬ NGẮN VỀ CÁC TÁC GIẢ ĐÓNG GÓP BÀI TRONG TẠP CHÍ, 
THEO THỨ TỰ ALPHABET


Ash Abdullah: hay Ash Goh, học giả người Mã Lai. Tác giả của bộ bài huyền thoại Diary of a Broken Soul, SEAMS Tarot và nhiều tác phẩm khác

Benebell Wen : học giả người Mỹ. Tác giả của cuốn sách nổi tiếng Holistic Tarot, cũng đồng thời là tác giả bộ bài nổi tiếng Spirit Keeper’s Tarot...

Ciro Marchetti: nghệ sĩ nổi tiếng người Anh, tác giả của bộ bài nổi tiếng Legacy of the Divine Tarot, Gilded Tarot, Tarot of Dream, Oracle of Vision...

Đặng Hằng: nhà nghiên cứu tại Pháp. Thành viên Mật Hội Tarot. Tác giả cuốn Ánh Trăng Ma Quái.

Emily Cardings: nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng người Anh. Tác giả của bộ bài huyền thoại Transparent Tarot, Tarot of the Sidhe...

Giordano Berti: học giả người Ý, sáng lập viên của Istituto Graf in Bologna, chủ nhân giải thưởng Books to Taste Award 2010 dành cho tiểu thuyết "Tobi and the Treasure of the Alba Truffle". Ông cũng tác giả của nhiều bộ bài cổ tái bản như Sola Busca, Perrin Tarot, Mitelli Tarot...

Hạ Du : nhà nghiên cứu tại Việt Nam. Thành viên Mật Hội Tarot.

Hoàng Hiền : thạc sĩ, nhà nghiên cứu người Việt Nam. Thành viên Mật Hội Tarot.

James R. Eads : nghệ sĩ, họa sĩ siêu thực người Hoa Kỳ, tác giả của bộ bài nổi tiếng Prisma Visions Tarot...

James Ricklef : học giả người Mỹ, tác giả cuốn Tarot Tells the Tale và The Soul’s Journey, tác giả của bộ bài Pithy Tarot.

Long Nguyễn: nhà nghiên cứu người Việt Nam. Thành viên Mật Hội Tarot. Tác giả cuốn Chiêm Tinh Trong Tarot (sắp phát hành).

Mai Phạm: nhà nghiên cứu người Việt Nam. Tác giả cuốn Di Sản Thánh Thần. Thành viên Mật Hội Tarot.

Mary K.Greer: học giả người Mỹ, sáng lập viên của Tools and Rites of Transformation (T.A.R.O.T.), tác giả của cuốn sách nổi tiếng 21 Ways to Read a Tarot Card, chủ nhân giải thưởng 2007 International Tarot Lifetime Achievement Award và giải thưởng 2006 Mercury Award.

Philippe Ngô: học giả người Việt Nam. Tác giả cuốn Mật Mã Tarot, Tarot Hằng Ngày và nhiều đầu sách triết học khác. Tác giả bộ bài Tarot of Jesus The Christ, To Tom Tarot, Tarot Áo Dài (Tarot Việt Nam), SEAMS Tarot...

Phùng Lâm: học giả người Việt Nam, nhà văn. Tác giả cuốn Duyên Phận và Tarot, Mật Mã Tarot và nhiều đầu sách khác. Tác giả bộ bài Sơn Hải Kinh Tarot, bộ Macabre Lenormand, bộ bài Lenormand đầu tiên của người Việt Nam.

Ricardo Luis Salas : nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha. Giám đốc Bảo Tàng Tarot Tây Ban Nha (Museo del Tarot), đồng thời là chủ của nhà xuất bản Santería Milagrosa.

Rowen Ong: người Singapore, chủ tịch Hiệp Hội Tarot và Tiên Tri Bài, sáng lập của dự án SEAMS Tarot.

Thảo Nguyễn : nhà nghiên cứu người Việt Nam. Tác giả cuốn Mật Mã Bài Tarot (sắp phát hành).

Thaworn Boonyawan : học giả người Thái Lan. Tác giả của bộ bài nổi tiếng Tarot Roots of Asia.

Thomas H.M: học giả người Hoa Kỳ, tác giả cuốn Tarot Tableau: The Fool's Journey, tác giả nhiều bộ bài trong đó nổi tiếng như Line Life Tarot và Life Line Lenoracle.

TAROT MYSTERY MAGAZINE

BOOKING

CÁC KỲ TẠP CHÍ

ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TRONG TUẦN

 
All right reserved © TẠP CHÍ TAROT HUYỀN BÍ 2020 | Designed By