banner

BAN ĐIỀU HÀNH

BAN ĐIỀU HÀNH TẠP CHÍ 


TỔNG BIÊN TẬP: PHUNG LAM;

editorinchief@tarothuyenbi.info

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT: CHIEN LE; 

designteam@tarothuyenbi.info

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO: HANG NGUYEN; 

photographicteam@tarothuyenbi.info

TRƯỞNG BAN DỊCH THUẬT: HUY NGUYEN; 

translationteam@tarothuyenbi.info

TRƯỞNG BAN QUẢNG CÁO: LONG NGUYEN;

saleteam@tarothuyenbi.info

TRƯỞNG BAN QUAN HỆ QUỐC TẾ: ROWEN ONG;

irteam@tarothuyenbi.info

LIÊN HỆ CHUNG: contact@tarothuyenbi.info

TAROT MYSTERY MAGAZINE

BOOKING

CÁC KỲ TẠP CHÍ

ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TRONG TUẦN

 
All right reserved © TẠP CHÍ TAROT HUYỀN BÍ 2020 | Designed By