banner

THỂ LỆ GỬI BÀI

Bạn có thể xem trực tiếp hướng dẫn tại đây: submission.tarothuyenbi.info

Ngôn ngữ: Tạp chí chấp nhận hai ngôn ngữ chính Tiếng Việt và Tiếng Anh. Bài viết tiếng Anh sẽ được chuyển ngữ thành Tiếng Việt bởi ban biên tập. Các ngôn ngữ khác đều được chấp nhận nhưng sẽ tốn thời gian hơn. Bài viết gửi đi phải bao gồm các thông tin: thông tin tác giả, tựa đề bài viết, tóm tắt bài viết, nội dung bài viết, tài liệu tham khảo. Bài viết có độ dài không dưới 1000 chữ và không quá 10.000 chữ, bao gồm tiêu đề, tất cả thông tin tác giả, tài liệu tham khảo... Trong trường hợp là thơ và tản văn, số lượng chữ tự do, nhưng phải đảm bảo các thành phần còn lại như tên tác giả, thông tin tác giả, tựa đề và tóm tắt nội dung.

Tập tin: tạp chí chấp nhận tập tin .doc và .docx

Cấu Trúc Bài Viết Gửi Nộp

Tiêu đề: In hoa toàn chữ, in đậm, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times new roman. Tiêu đề phụ tương tự, nhưng thêm in nghiêng.

Thông tin tác giả: In nghiêng, cỡ chữ 12, kiểu chữ Times new roman. Chỉ nằm trong một đoạn văn duy nhất, không xuống hàng, không quá 300 chữ. Bao gồm tên thật, bút danh (nếu có), chức danh, học vị, hay các thông tin khác về chuyên ngành nghiên cứu hay công việc hiện tại.

Tóm tắt: In đậm và in nghiêng, cỡ chữ 12, kiểu chữ Times new roman. Chỉ nằm trong một đoạn văn duy nhất, không xuống hàng, không quá 300 chữ. 

Nội dung: Cỡ chữ 12, kiểu chữ Times new roman. Các đề mục cùng cỡ chữ 12. Đề mục lớn 1 in đậm, đề mục lớn 2 in đậm và in nghiêng. Không chấp nhận đề mục thấp hơn. Thuật ngữ riêng có thể in nghiêng. Tham khảo sử dụng Cước chú hoặc trong tài liệu tham khảo, trích theo chuẩn APA.

Tài liệu tham khảo: trình bày theo chuẩn APA.

Mẫu tham khảo:

Tải mẫu tham khảo.

Gửi bài viết thông qua trang: submission.tarothuyenbi.info

Trường hợp gặp vấn đề với trang đăng bài, gửi trực tiếp bài viết về submission@tarothuyenbi.info

TAROT MYSTERY MAGAZINE

BOOKING

CÁC KỲ TẠP CHÍ

ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TRONG TUẦN

 
All right reserved © TẠP CHÍ TAROT HUYỀN BÍ 2020 | Designed By